Hoe Buildinc het verschil maakt: 1% voor de Planeet, 100% voor de toekomst

victormatthys
Victor Matthys

Een Toewijding aan Duurzaamheid en Filantropie

In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het cruciaal voor bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun ecologische en maatschappelijke impact. Buildinc, een toonaangevend duurzaam bouwbedrijf, heeft deze verantwoordelijkheid serieus genomen door zich opnieuw te certificeren voor «1% for the Planet». Dit certificaat betekent dat Buildinc wederom 1% van hun omzet heeft geschonken aan goede doelen die zich inzetten voor de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzaamheid. Dit artikel onderzoekt de betekenis van deze certificering, de impact die Buildinc heeft gehad, en waarom het belangrijk is voor bedrijven om soortgelijke stappen te nemen.

Wat is «1% for the Planet»?

«1% for the Planet» is een wereldwijd netwerk van bedrijven, individuen en non-profitorganisaties die zich inzetten om minstens 1% van hun jaarlijkse omzet of inkomen te doneren aan milieudoelen. Het initiatief werd in 2002 opgericht door Yvon Chouinard, de oprichter van Patagonia, en Craig Mathews, de eigenaar van Blue Ribbon Flies. Hun visie was simpel: als bedrijven slechts een klein percentage van hun winst zouden doneren, zouden ze een enorme impact kunnen hebben op het behoud van de natuur en de bevordering van duurzaamheid.

De Impact van de Certificering

Bedrijven die gecertificeerd zijn door «1% for the Planet» dragen bij aan tal van milieuprojecten wereldwijd. Deze bijdragen helpen bij het ondersteunen van projecten zoals herbebossing, bescherming van bedreigde diersoorten, schoon waterprojecten, en nog veel meer. De cumulatieve impact van deze donaties heeft al geleid tot tastbare verbeteringen in de milieuomstandigheden en heeft gemeenschappen over de hele wereld geholpen om duurzamer te leven.

Buildinc’s Toewijding aan Duurzaamheid

Onze Missie en Visie

Buildinc is opgericht met een duidelijke missie: het creëren van duurzame en milieuvriendelijke bouwoplossingen die niet alleen de ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook bijdragen aan de gemeenschap. Onze visie is om een voorloper te zijn in de bouwindustrie door innovatieve en duurzame praktijken te omarmen die zowel economisch als ecologisch voordelig zijn.

Onze Duurzame Bouwpraktijken

Bij Buildinc hebben we een aantal duurzame bouwpraktijken geïmplementeerd, waaronder:

  • Gebruik van Herbruikbare en Recyclebare Materialen: We streven ernaar om zoveel mogelijk herbruikbare,  recyclebare en milieuvriendelijke materialen te gebruiken in onze bouwprojecten. Dit vermindert de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat en vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen.
  • Energie-efficiënte Ontwerpen: Onze gebouwen zijn ontworpen om energie-efficiënt te zijn, met gebruik van technologieën zoals zonne-energie, groene daken, en geavanceerde isolatiematerialen om het energieverbruik te minimaliseren.
  • Lage CO2-uitstoot: We zetten ons in om onze CO2-uitstoot tot een absoluut minimum te beperken en deze volledig te compenseren aan de hand van duurzame bosaanplant.

Onze Partnerschappen en Projecten

Buildinc werkt samen met een aantal non-profitorganisaties en milieuagentschappen om duurzame projecten te ondersteunen. Enkele van onze partners zijn:

  • Herbebossingsprojecten: Samen met lokale organisaties ondersteunen we herbebossingsinitiatieven die niet alleen bijdragen aan het milieu, maar ook werkgelegenheid creëren voor lokale gemeenschappen.
  • Schoon Waterprojecten: We investeren in projecten die schoon drinkwater leveren aan gebieden waar dit schaars is, wat bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van deze gemeenschappen.

Het Belang van Bedrijfsverantwoordelijkheid

De Rol van Bedrijven in Duurzaamheid

In de huidige samenleving hebben bedrijven een enorme invloed op het milieu en de maatschappij. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan duurzaamheid. Bedrijven zoals Buildinc laten zien dat het mogelijk is om succesvol te zijn en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op de wereld.

De Toekomst van Duurzaamheid bij Buildinc

Innovaties en Toekomstige Projecten

Bij Buildinc blijven we streven naar innovatie en verbetering in onze duurzame bouwpraktijken. Enkele van onze toekomstige projecten omvatten:

  • Groene Bouwtechnologieën: We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en materialen die onze gebouwen nog duurzamer kunnen maken.
  • Uitbreiding van Onze Duurzame Initiatieven: We plannen om onze duurzame initiatieven uit te breiden naar meer gemeenschappen en regio’s, waardoor onze impact wereldwijd vergroot wordt.

Het Inspireren van Andere Bedrijven

We hopen dat ons voorbeeld andere bedrijven zal inspireren om soortgelijke stappen te nemen en zich in te zetten voor duurzaamheid. Door samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we een aanzienlijke positieve impact hebben op de planeet.

Conclusie

Buildinc’s hernieuwde certificering voor «1% for the Planet» is een bewijs van onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door 1% van onze omzet te doneren aan milieudoelen, dragen we bij aan een betere en duurzamere wereld. We zijn trots op de impact die we tot nu toe hebben gehad en zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten en uit te breiden in de toekomst. We hopen dat ons voorbeeld anderen zal inspireren om dezelfde toewijding aan duurzaamheid te omarmen en samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Deel dit nieuwsbericht

Gerelateerde nieuwsberichten.

Victor Matthys

Buildinc geeft een Tiny house aan de Warmste Week

Ter voordele van de warmste week geeft Buildinc een Tiny House aan de ruilactie van Eva de Roo (Studio Brussel).

Victor Matthys

Bouw met vertrouwen!

Buildinc – Uw Erkende Aannemer in België.

Victor Matthys

Buildinc geeft een Tiny house aan de Warmste Week

Ter voordele van de warmste week geeft Buildinc een Tiny House aan de ruilactie van Eva de Roo (Studio Brussel).

Victor Matthys

Bouw met vertrouwen!

Buildinc – Uw Erkende Aannemer in België.